Všetky práva vyhradené 2019 - 2024 verdeline s.r.o.
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 verdeline s.r.o. Hasičská 13 A943 01 Štúrovo Szlovákia  Telefon: +421 940638045Mail: info@verdeline.eu
NYITÓLAP ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Figyelmeztetés! Az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT magyar nyelvű verziója kizárólag tájékozató jellegű. A személyes adatok védelmét érintő bármilyen jogvita megítélése és annak rendezése kizárólag a dokumentum eredeti (szlovák nyelvű) verziójának rendelkezései alapján történhet. A személyes adatok védelme és a verdeline s.r.o. társaság, mint adatkezelő szolgáltató kötelezettségei székhely: Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, Szlovákia, KSH szám: 52 331 989, cégbejegyzés: Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55756/N email: info@verdeline.eu telefonszám: +421940638045 A személyes adatok védelme céljából minden fizikai személy érintett adatalanynak tekinthető (továbbiakban, mint: “adatalany” vagy “érintett”), akiknek személyes adataik az alább felsorolt célból vannak feldolgozva. Az adatkezelő, mint a verdeline.eu honlap üzemeltetője, ezen adatvédelmi szabályzat, valamint az Európai Parlament és Tanács (EÚ) 2016/679 sz. rendelete (továbbiakban, mint: „rendelet“) és a Szlovák Törvénytár 18/2018 Z. z. adatvédelemről szóló cikkelyei (továbbiakban, mint: “törvény”) alapján tájékoztatja honlapja látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról együtessen az alábbiak szerint: 1. Számvitel: Jogalapja az üzemeltető jogi kötelezettségének teljesítése, mely a 2002/431 és rendelet alapján van szabályozva. Az adatkezelő nem köteles engedélyeztetni a személyes adatokkal való feldolgozást. Ezen adatok kezelésének időtartama 10 év. A felhasználható adatok körébe csakis az általános személyi adatok kerülhetnek be. A címzettek: maga a Közvetítő és a Hatóságok. Az üzemeltető közvetítője és az üzemeltető közötti szerződésben garantálva vannak az érintett személyek személyes adatainak megfelelő védelme. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek ún. PROFILALKOTÁS és AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 2. Üzleti kommunikáció: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében jogos érdek.A személyes adatok tárolása meghatározott ideig, pl. az üzleti tevékenység fenntartásáig tart.Csak az általános személyes adatokat dolgozzák fel. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. 3. Megrendelések felvétele: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében jogos érdek.A személyes adatok megadása ebben az esetben indokolt, kizárólag a Webáruház működéséig tárolhatók. Az adatok bármely, jogosulatlan felhasználása nem engedélyezett. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Ezen személyes adatok Profilozás alá esnek bizonyos feltételek mellett.Természetesen csak a bejelentkezés után. 4. Szerződéskötések kötelezettségei: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében jogos érdek. A személyes adatok felhasználása szükségszerű az Üzemeltető szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez az üzleti partnerekkel és beszállítókkal szemben, ami egyben szerződéses követelménynek is minősül. Az üzemeltető működési idejéig ezen személyes adatok megőrzésre kerülnek. Címzett: nincs. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Ezen személyes adatok Profilozás alá esnek bizonyos feltételek mellett.Természetesen csak a bejelentkezés után. 5. Jótállási szolgálatatás: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében jogos érdek , mely a megrendeléssel kapcsolatos szolgáltatásból áll. Ebben az esetben a személyes adatok megadása követelmény. Csak az általános személyi adatok kerülnek feldolgozásra. Címzett: nincs. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS és AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 6. Twitter fiókkezelés: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében az érintett személy beleegyezése. A felhalmozott személyes adatok függnek az adott személy aktivitásától is. Erről további információt a https://twitter.com/privacy oldalán talál. Csak az általános személyi adatok kerülnek feldolgozásra. Címzett: Twitter Inc. A személyes adatok USA-ban a központban is feldolgozásra kerülhetnek. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. 7. Facebook- profilkezelés: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében az érintett személy beleegyezése.Az érintet személyek védelmére a Facebook Ireland Limited feltételei vonatkoznak. A közösségi MODULOKAT- platform- alkalmazó honlap üzemeltetők igénybe vehetik a Facebook Insights szolgáltatást annak érdekében, hogy pontos statisztikai információkhoz jussanak oldaluk felhasználóiról. További információk ezzel kapcsolatosan a https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases ill. https://www.facebook.com/policies/cookies/ oldalán találhatók. A Facebook 2 évig tárolja a COOKIE-kat, a többi adatot pedig a felhasználói fiók törléséig. Csak az általános személyi adatok kerülnek feldolgozásra. Címzett: Facebook Ireland Limited. Előfordul,hogy más személyes adatok Írországban kerülnek feldolgozásra, persze a megfelelő szerződési feltételek mellett. Ezekben az országokban magas szintű garanciát vállalnak az adatok védelmében. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 8. Instagram-fiók kezelés: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében az érintett személy beleegyezése.Az érintett személyek védelmére ezen TÁRSASÁG szerződési feltételei vonatkoznak.( Facebook Ireland Limited). Az üzemeltető honlapján un. Modulokat is felhasznál. További információ ezzel kapcsolatban a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon található. A Facebook 2 évig tárolja a Cookie-kat, a többi adatot pedig a felhasználási fiók törléséig. Itt is az általános személyi adatokat dolgozzék fel. Címzett: Facebook Ireland Limited. Előfordul,hogy más személyes adatok Írországban kerülnek feldolgozásra, persze a megfelelő szerződési feltételek mellett. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 9. LInkedIn- profilkezelés: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében az érintett személy beleegyezése. Az érintett személyek védelmére ezen Társaság szerződési feltételei vonatkoznak. Csak az általános személyi adatokat dolgozzák fel, a LinkedIn-fiók törléséig. Címzett: LinkedIn Ireland ill.LinkedIn Corporation. Más adatok Feldolgozására Írországban kerülhet sor, természetesen a megfelelő szerződési feltételek mellett. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 10. Vásárlási szerződések jogi személlyel WEBÁRUHÁZON vagy INTRANETEN keresztül. Jogalap az Üzemeltető jogos érdeke a rendelet 6.cikke 1. Bekezdés f pontja alapján. Az általános személyi adatok csak a WEBáruház működési ideje alatt tárolhatók. Kizárólag a Szolgáltatónak van hozzáférési joga.A személyes adatok felkerülnek az un. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor . A személyes adatok felkerülnek az un Profilalkotásra a Webáruházon belül, a megadott feltételek alapján. 11. Vásárlási szerződések fizikai személlyel a CRM rendszeren keresztül. A Jogalap a szerződési kötelezettségek teljesítése a rendelet alapján, melynek egyik résztvevője maga a Felhasználó. Az adatkezelő nem köteles engedélyeztetni a személyes adatokkal való feldolgozást. Ezen adatok kezelésének időtartama 10 év. A felhasználható adatok körébe csakis az általános személyi adatok kerülhetnek be. A címzettek: maga a Közvetítő és a Hatóságok. Az üzemeltető közvetítője és az üzemeltető közötti szerződésben garantálva vannak az érintett személyek személyes adatainak megfelelő védelme. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek ún. PROFILALKOTÁS és AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 12. Panasz nyilvántartása: Jogalap a 2007/ 250-es rendelet törvényben tartása. Az Adatfeldolgozó ezen cél érdekében nem köteles a beleegyezést kérni , ami a személyes adatok feldolgozását illeti. Az általános személyes adatokat a WEBÁRUHÁZ működési idejéig tartják fent. Címzett nincs feltüntetve. Feldolgozásuk során ezek nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 13. Termékértékesítés: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében jogos érdek..és fizikai személyeknél a személyes adatok feldolgozását rendelet szabályozza.Ezen adatfeldolgozás a szerződés részét képezi, és a WEBÁRUHÁZ működési idejéig fennáll. Címzettek: a szlovák posta, és a futárcégek. Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 14. WEBÁRUHÁZ működtetése: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében jogos érdek..A személyes adatokat a WEBÁRUHáz működési idejéig tartják fent. Az általános személyes adatokhoz nincs senki másnak hozzáférése, csakis magának az Üzemeltetőnek. Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 15. Szerződéstől való ELÁLLÁS: a jogalap a jogi kötelezettség teljesítése,miközben az Üzemeltető csak az a fél lehet, aki eláll a szerződésmegkötéstől. .. Az Adatfeldolgozó ezen cél érdekében nem köteles a beleegyezést kérni , ami a személyes adatok feldolgozását illeti. Az általános személyes adatokat a WEBÁRUHÁZ működési idejéig tartják fent. Címzett: nincs. Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 16. Felhasználási fiók kezelése és REGISZTRÁCIÓ. Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében az érintett személy beleegyezése.A regisztrációt követően az érintett személy a hűségkedvezmény érdekében beleegyezik személyes adatainak feldolgozásához. Azonban lehetősége van a Vevőnek , ha ezt kívánja, regisztráció nélküli vásárlásra is. A személyes adatokat a WEBÁRUHáz működési idejéig tartják fent, ill. az Intranetes információs rendszer működéséig. Az általános személyes adatokhoz az Üzemeltetőn kívül nincs senkinek hozzáférése. Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. Országbeli feldolgozásukra nem kerülhet sor. A személyes adatok felkerülnek az un Profilalkotásra a Webáruházon belül, a megadott feltételek alapján. 17. Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Jogalapja az üzemeltető jogi kötelezettségének teljesítése, mely a személyes adatok védelméről szóló rendelet alapján van szabályozva. A személyes adatok megőrzésére az érintettek beleegyezését követően 10 évig kerül sor.Kizárólagos címzettje az általános személyes adatok feldolgozásának maga az Üzemeltető képviselője. Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. Országbeli feldolgozásukra sem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 18. Versenyek: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében az érintett személy beleegyezése..Az érintett személyek minden egyes alkalommal tájékoztatva vannak személyes adataik feldolgozásáról, melyek a cél érdekében kerülnek nyilvánosságra, és a Verseny idejéig tart. Címzett: nincs. Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. Országbeli feldolgozásukra sem kerülhet sor. A személyes adatok felkerülnek az un Profilalkotásra a Webáruházon belül, a megadott feltételek alapján.A verseny során előfordulhat, hogy az Üzemeltető a Közvetítőn keresztül szerzi megy a személyes adatokat, pl Instagramon keresztül, és nem pedig egyenesen az érintett személyektől. Az ilyen esetekben kötelesek figyelmeztetni erről az érintett személyt.( adatszolgáltatási kötelezettségek). 19. A cookie-k használatának célja: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében az érintett személy beleegyezése. Az internetes böngésző beállításaival az érintett személy beállíthatja a cookie-k használatát illetve annak letiltását.Ezen információk 2 évig tárolhatók. Az adatfeldolgozó csupán ezekhez az adatokhoz juthat hozzá. Címzett: nincs. . Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. Országbeli feldolgozásukra sem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. További információ a : http://verdeline.eu/cookies_sk.htm oldalán található. 20. E-mail szolgáltatások, főleg hírlevelek: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében az érintett személy beleegyezése.Az érintett személy beleegyezik e-mail címének megadásához, amit bármikor törölhet a megadott feltételek alapján. Ebben az esetben is csak az általános személyes adatok kerülnek feldolgozásra. Címzett: nincs. Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. Országbeli feldolgozásukra sem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 21. Google-Analytics: A WEBÁRUHÁZ látogatói és vásárlói adatain keresztül ez a honlap-elemző szolgáltatás a használók felhasználási területeit, igényeit veszi célba. Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében jogos érdek, melynek során az adatokhoz való hozzáférés nem jelent nagy rizikót az érintett személy felé..Az átküldött IP cím nem ugyanaz, mint aGoogle-analytics vagy A Google által megadott cím.Az érintett személy beállítás során igényelheti, hogy bizonyos infók ne legyenek tárolva az un. cookiek-ban.További infók ezzel kapcsolatosan: a http://www.google.com/analytics oldalon találhatók. Ezen személyes adatok 26 hónapon keresztül tárolhatók. Címzett: Google Inc.A Google keretén belül az adatok kikerülhetnek amerikai szerverekre, azonban nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. Ezen adatok csakis statisztikailag kerülhetnek nyilvánosságra, az érintett személyek anonimitását betartva. . 22. Kapcsolatfelvételi űrlap a Verdeline.shop oldalán: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében jogos érdek.A Szolgáltatónak mindenkor minden esetben: a kommunikálás és a panasz folyamán korrekt módon kell eljárnia. A feldolgozott általános személyes adatok csak a Webáruház működési idejéig kerülhetnek feldolgozásra. Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. Országbeli feldolgozásukra sem kerülhet sor. Ezen személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. 23. Kapcsolatfelvételi űrlap a verdeline.sk oldalán: Jogalapja a rendelet 6. Cikk, 1. Bekezdés, f pontja értelmében jogos érdek.A Szolgáltatónak mindenkor minden esetben: a kommunikálás és a panasz folyamán korrekt módon kell eljárnia. A feldolgozott általános személyes adatok csak a Webáruház működési idejéig kerülhetnek feldolgozásra. Feldolgozásuk során ezek az adatok nem kerülhetnek ki nemzetközi szervezetekhez, sem 3. Országbeli feldolgozásukra sem kerülhet sor. A személyes adatok nem kerülnek un. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL alá sem. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos Jogai és Lehetőségei: A hozzájárulás visszavonásának Joga - Ezt az érintett személy e-mailben teheti meg a fentebb említett címen vagy pl. írásban is . Hozzáférési Jog - Tájékoztatást kérhet a személyes adatokról illetve az érintett adatainak felhasználásáról. A személyes adatok helyesbítésének Joga A személyes adatok törlésének Joga - abban az esetben indokolt, amikor ha azok felhasználésa már nem az adott célt szolgálják, és ezáltal nem sértik az Adatfeldolgozó törvényi, adminisztratív és üzemeltetési kötelességeit. A személyes adatok feldolgozási korlátozásának Joga A személyes adatok átruházhatóságának Joga A személyes adatok tiltásának Joga - Az érintett ezek alapján letilthatja személyes adatainak feldolgozását. Indokolt esetben nem lehet helyt adni a feldolgozás elleni kifogásnak. Az érintett, panaszt és kifogást a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál emelhet, mégpedig: Úrad na ochranu osobných údajov SR , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovákia, kapcsolat: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk. Az Érintettek ezen jogok meghozott döntéseivel szemben 30 munkanapon belül JOGORVOSLATOT kérhet . Bármilyen kérdés vagy információ esetén e-mailben vagy írásban lehet érdeklődni a fent felsorolt kapcsolatok valamelyikén (székhely, ill. mailcím). Utolsó módosítás 26.10.2023
Spotrebitelia si môžu výrobky zakúpiť u zmluvných predajcov
MENÜ
CRM LOGIN CLOUD LOGIN +421 940638045