Všetky práva vyhradené 2019 - 2024 verdeline s.r.o.
Webové sídlo verdeline.eu (ďalej aj ako “webová stránka”, alebo aj “stránka”) je spravované prevádzkovateľom verdeline s.r.o. so sídlom Hasičská 13A, Štúrovo, IČO: 52 331 989, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 55756/N V súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR by sme Vás radi upozornili, že naše horeuvedené webové stránky môžu používať súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítačoch alebo mobiloch a pomáhajú zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky. Cookies zbierame ako tzv. nevyhnutné a tie, ktoré nevyhnutné nie sú. Pre nevyhnutné cookies (tzv. systémové) platí, že v zmysle § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. sa nastavenie Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu považuje za vyjadrenie súhlasu. Ak s ukladaním cookies do Vášho zariadenia nesúhlasíte a napriek tomu chcete navštevovať naše webové stránky, vypnite si prosím ukladanie cookies v nastaveniach Vášho prehliadača. Každý uložený cookie súbor môžete tiež kedykoľvek vymazať. Úplným zákazom používania cookies môže dôjsť k znefunkčneniu prehliadania niektorých stránok, alebo prihlásenia do užívateľského rozhrania crm.verdeline.eu. Spracúvanie iných ako nevyhnutných cookies je možné len na základe súhlasu daného v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Tento súhlas musí byť aktívne zaškrtnutý a do jeho udelenia sa iné ako nevyhnutné cookies nezbierajú. Ak súhlasíte s ukladaním cookies vo Vašom počítači, prosím kliknite na „Súhlasím“. Súbory cookies začneme zbierať potom, čo budete s týmto spracovávaním súhlasiť. Zakázaním týchto cookies budú webové stránky naďalej funkčné, iba nebudú vylepšené o určité funkcie a reklamy na nich nebudú relevantné. Nastavenia ukladania cookies môžete hocikedy zmeniť (aj počas prezerania stránok), a to kliknutím na ikonku modro-bieleho kolieska, na stránke vľavo dole. Nastavenia môžete zmeniť v menu “Predvoľby ukladania”, a to prepnutím príslušného prepínača a následným uložením Vašej voľby. Upozorňujeme návštevníkov stránky, že k súborom cookies nemajú prístup žiadne tretie osoby, t.j. nikto okrem Prevádzkovateľa. Cookies, ktoré môžeme spracúvať a uchovávať, uchovávame po dobu ako je to uvedené v zozname, ktorý je dostupný cez záložku “Vyhlásenie o cookies”. (Záložka je dostupná cez ikonku modrého kolieska, na stránke vľavo dole - stačí kliknúť). Dotknuté osoby majú právo na prístup, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, právo namietať, na prenosnosť ak je to možné, právo odvolať súhlas ak bol daný a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk. Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov adresujte Prevádzkovateľovi na email, kde budú do 30 dní zodpovedané. Prečo využívame cookies? Naše webové stránky používajú cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení a pre optimálnejšie prispôsobenie reklám a tiež aby sme Vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Cookie nám napomáha aby sme Vám pri návštevách našich webových stránok poskytli nerušený zážitok z prehliadania a v neposlednom rade sú užitočné aj pre našich technikov pri vývoji stránok, najmä pri registrácii alebo pri objednávaní cez náš CRM systém. Vysvetlivky: Čo sú sú súbory cookie? Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá na disku počítača resp. iných dátových úložiskách tabletov a mobilných telefónov návštevníka, samozrejme len v tom prípade, ak je takéto ukladanie zo strany užívateľa povolené. Príslušné predpisy v oblasti počítačovej bezpečnosti, tiež v oblasti ochrany osobných údajov, ukladajú prevádzkovateľom webových stránok aby si vyžiadali súhlas užívateľa na uloženie iných ako nevyhnutných cookies na disku jeho počítača ešte pred začatím prhliadania webovej stránky. Na webových stránkach môžeme používať nasledovné typy cookies: Preferenčné: nám umožňujú aby sme zistil nastavenia prehliadača užívateľa, a to najmä preferované jazyky, región z ktorého sa užívateľ pripája. Napríklad uložením informácií o preferovanom jazyku, je umožnené pri ďalšej návšteve, načítanie stránky vo zvolenom jazyku. Zakázaním cookies budú stránky funkčné bez obmedzení avšak nebudú celkom prispôsobené zvyklostiam užívateľa. Bezpečnostné: lepšie chránia užívateľa proti odcudzeniu dát pri prihlasovaní do užívateľského účtu na adrese crm.verdeline.eu (CRM systém). V prípade, že bezpečnostné cookies sú zakázané sa môže vyskytnúť problém pri prihlasovaní z niektorých typov prehliadačov. Nevyhnutné tzv. systémové: Tieto cookies potrebné na zabezpečenie základných funkcií systému. Bez týchto súborov cookie nebude web fungovať správne a sú predvolene povolené a nemožno ich deaktivovať. Analytické: používame aj cookies od Google Analytics (AdWords), ktoré zbierajú informácie o zvykoch užívateľa pri prehliadaní, avšak bez samotnej identifikácie užívateľa. Tieto cookies na dátové nosiče užívateľa ukladá spoločnosť Google. Zakázaním cookies od Google Analytics budú stránky samozrejme funkčné bez obmedzení. Takto získavané údaje nepredstavujú pre dotknutú osobu vysoké riziko a naopak môžu významne prispieť Prevádzkovateľovi pri plnení jeho podnikateľskej činnosti a optimalizácii jeho služieb. Preposlaná IP adresa z prehliadača dotknutej osoby nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými údajmi Google. Návštevník možnosť upraviť si nastavenia v prehliadači tak, aby úplne zabránil ukladaniu cookies. Ďalšie informácie o pracúvaní osobných údajov zo strany Google v súvislosti so službou Analytics nájdete tu: http://www.google.com/analytics . Na našich webových stránkach môžu byť umiestnené odkazy na cudzie webové sídla, z ktorých návštevník bude presmerovaný na webové sídla tretích strán, ktoré tiež môžu používať cookies, ktorých ukladanie a správanie nevieme ovplyvniť. Samozrejme máte možnosť v nastaveniach Vašich prehliadačov zakázať prijímanie a ukladanie takýchto cookies. Posledná úprava 01.07.2022
COOKIES
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES NA STRÁNKE
 verdeline s.r.o. Hasičská 13 A943 01 Štúrovo  Telefón: +421 940638045Mail: info@verdeline.eu
DOMOV COOKIES
Spotrebitelia si môžu výrobky zakúpiť u zmluvných predajcov
MENU
CRM LOGIN CLOUD LOGIN +421 940638045